Botanika 5420 Granül Çim Besleyici – Granül Çim Gübresi 2 KG.

NEDEN ÇİM BESİNİ KULLANILMALIDIR?
• Tüm canlıların yaşamlarını sağlıklı sürdürebilmeleri için sudan başka besin kaynaklarına da ihtiyaçları vardır.
• Çim Besleyici yüksek kalite standartlarında üretildiğinden; çim alanlarınızın daha sağlıklı, dayanıklı, uzun ömürlü, koyu renkli, yabancı otlara geçit vermeyen, yosunlaşmaya dayanıklı ve dinamik bir yapıda olmasını sağlar.
• Toprağın organik yapısına katkıda bulunarak, bahçenizde gözle görünür gelişme ve canlılık sağlar.
• Topraktaki besin ve mineral maddelerin eksikliklerini giderek arazları tedavi eder.
KULLANMA ZAMANLARI, DOZU VE UYGULAMA ŞEKLİ
1 – Yeni Çim Alanı Yapılırken
Çimlenecek bellenmiş toprağa 1 metrekareye 20 gr. ÇİM BESLEYİCİ serpilir. Daha sonra tırmıkla tesviye edilir ve çim tohumu ekimine veya hazır çim serimine geçilir.
2 – Mevcut Çim Alanlarda
İlkbahar Dönemi (Mart-Nisan): Bu dönemde bir kez olmak üzere 1 metrekareye 20 gr. çim alan üzerine eşit dağılacak şekilde serpilmek suretiyle uygulanır. UYGULAMA;çim biçiminden iki gün sonra yaş olmayan çim üzerine akşam saatlerinde yapılmalı, daha sonra yağmurlama yöntemi ile bol su verilmelidir.
Yaz Dönemi (Mayıs-Ağustos): Bu dönem çim alanların en fazla besin maddelerine ihtiyacı olduğu zaman dilimidir. Yaz döneminde çim alanlar en az bir kez ÇİM BESLEYİCİ ile desteklenmelidir. Yeterince sulanabilen ve sık biçilen alanlarda 60 gün ara ile ikinci kez uygulama yapılmalıdır. Uygulama miktarı ve şekli diğer dönemlerde olduğu gibidir.
Sonbahar Dönemi (Ekim-Kasım): Çim alanların kış aylarına sağlıklı girmesi için bu aylarda (toprak ısısı +10 derecenin altına henüğz düşmemiş ise) sezonun son uygulaması yapılır. Uygulama miktarı ve şekli diğer dönemlerde olduğu gibidir.
DİKKAT
• Hormon içermemektedir.
• Çim Besleyici ürünlerinde hormon kullanılmadığından ve doğal içerikli besinler ihtiva ettiğinden; renk ve fiziksel özelliklerde değişiklikler, bazen de topaklanmalar olabilmektedir. Bu durum ürünün toprak ve çim alanlar için çok yüksek değerde olan faydalarını hiçbir şekilde etkilememektedir.
• Kullanım talimatlarına uyunuz.
• Önerilen kullanım miktarını aşmayınız.
• Çocuklar, hayvanlar ve gıda maddelerinden uzak tutunuz.
• Çim Besleyici buharını teneffüs etmeyiniz.
• Göz ve deriye temasını önleyiniz.
• Uygulama esnasında muhakkak eldiven kullanınız.
• Antidotu yoktur; semptomatik tedavi uygulanır.
• Kullanım sonrasında; kutuyu kapatarak, doğrudan gün ışığı almayan kuru ortamda 5-30 derece arasında bir sıcaklıkta saklayınız.
• Çim Besleyiciniz beton, mermer veya diğer ahşap zeminlere temas ederse, yüzeyi hemen bol su ile siliniz.
• Çim alana besinin kontrolsüz ve gereğinden fazla dökülmesi çim alanlarda ve bitkilerde geçici yanıklık oluşturabilir. Bu durum yoğun sulama ile en kısa zamanda giderilebilir.
• Tavsiye edilen kullanım şekli ve dozlarının dışındaki uygulamalar nedeni ile oluşacak olumsuzluklardan firmamız sorumlu olmayacaktır.

İÇERİK
Azot (N) %23 + Fosfor (P) %5 + Potasyum (K) %5 + Mikroelementler (me) + Magnezyum oksit (mgO) %0,4 + Kükürt trioksit (SO3) %5
“Humik asit ve Fulvik asit ve Mikroelementlerle harmanlanmıştır”

Ürün Kategorilerimiz